Σχετικά με το εργαλείο

Η ιδέα για το εργαλείο αυτό είναι του Daniel Schlichtholz.

Το 2004 δημιούργησε ένα φόρουμ με όνομα MySQLDumper και σύντομα, προγραμματιστές που ασχολούνται με νέα σκριπτ, ενίσχυσαν τα σκριπτ του Daniel.
Μέσα σε λίγο καιρό το μικρό του προγραμματάκι μετατράπηκε σε ένα σταθερότατο εργαλείο.

Εαν έχετε ιδέες για βελτίωση επισκευθείτε το φόρουμ του MySQLDumper: http://forum.mysqldumper.de.

Σας ευχόμαστε ατελείωτα αντίγραφα ασφαλείας με αυτό το εργαλείο.

Η ομάδα του MySQLDumper

MySQLDumper Daniel Schlichtholz

Greek translation by Anthony Vasileiou (diastasi)

Βοήθεια MySQLDumper

Μεταφόρτωση

Το Script είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του MySQLDumper.
Προτείνουμε να επισκεφτεστε συχνά την Ιστοσελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες, αναβαθμίσεις και βοήθεια.
Η διεύθυνση είναι http://forum.mysqldumper.de

Ελάχιστες απαιτήσεις

Το Script λειτουργεί σχεδόν σε κάθε σύστημα διακομιστή (Windows, Linux, ...)
με PHP >= Version 4.3.4 και GZip-Library, MySQL (>= 3.23), JavaScript (πρέπει να είναι ενεργό).

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Αποσυμπιέστε το αρχείο σε οποιονδήποτε φάκελο, που είναι διαθέσιμος από το Webserver
(π.χ. στο ριζικό κατάλογο [Server rootdir/]MySQLDumper)
αλλάξτε το config.php σε chmod 777
... έγινε!
τώρα ξεκινήστε το MySQLDumper στον πλοηγό σας πληκτρολογώντας "http://istoselida/MySQLDumper" για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, και απλά ακολουθήστε τις οδηγίες.
Σημείωση:
Εαν ο webserver σας τρέχει με την επιλογή safemode=ON το MySqlDump δεν πρέπει να δημιουργεί καταλόγους.
Πρέπει να τους κάνετε μόνοι σας.
Το MySqlDump σταματάει σε αυτό το σημείο και σας λέει τι να κάνετε.
Αφού δημιουργήσετε τους καταλόγους το MySqlDump θα λειτουργήσει κανονικά.


Οδηγός για το Perl script

Οι περισσότεροι έχουν ένα κατάλογο cgi-bin, μέσα στον οποίο μπορεί το Perl να εκτελεστεί.
Συνήθως βρίσκεται στο http://www.domain.de/cgi-bin/ .

Κάντε τα παρακάτω βήματα για αυτή την περίπτωση.

1. Πατήστε στο MySQLDumper τον πλήκτρο Αντίγραφα Ασφαλείας και κατόπιν πιέστε το "Αντίγραφα Ασφαλείας Perl"
2. Αντιγράψτε τη διαδρομή που θα βρείτε κάτω από το "Εισαγωγή στο crondump.pl για absolute_path_of_configdir":
3. Ανοίξτε το αρχείο "crondump.pl" σε έναν επεξεργαστή κειμένου
4. Επικολλήστε την αντεγραμένη διαδρομή στο σημείο με το absolute_path_of_configdir (χωρίς κενά)
5. Αποθηκεύστε το crondump.pl
6. Αντιγράψτε το crondump.pl, το perltest.pl και το simpletest.pl στο κατάλογο cgi-bin (ASCII mode στο ftp-client!)
7. Δώστε chmod 755 στα scripts.
7b. Εάν επιθυμείτε κατάληξη cgi, αλλάξτε τις καταλήξεις και από τα 3 αρχεία pl - > cgi (μετονομασία)
8. Πηγαίνετε στο MySQLDumper στη σελίδα "Ρυθμίσεις"
9. Κάντε κλικ στο "Cronscript"
10. Αλλάξτε τη διαδρομή εκτέλεσης του Perl σε /cgi-bin/
10b. Εάν τα Scripts έχεουν μετονομαστεί σε *.cgi , αλλάξτε την κατάληξη αρχείου σε cgi
11 Αποθηκεύστε τις Ρυθμίσεις

Ετοιμοι ! Τα scripts είναι διαθέσιμα από τη σελίδα "Αντίγραφα Ασφαλείας"

Οταν μπορείτε να εκτελέσετε Perl, χρειάζονται μόνο τα παρακάτω βήματα:

1. Πηγαίνετε στο MySQLDumper στη σελίδα "Αντίγραφα Ασφαλείας".
2. Αντιγράψτε τη διαδρομή που θα βρείτε κάτω από το "Εισαγωγή στο crondump.pl για absolute_path_of_configdir":
3. Ανοίξτε το αρχείο "crondump.pl" σε έναν επεξεργαστή κειμένου
4. Επικολλήστε την αντεγραμένη διαδρομή στο σημείο με το absolute_path_of_configdir (χωρίς κενά)
5. Αποθηκεύστε το crondump.pl
6. Δώστε chmod 755 στα scripts.
6b. Εάν επιθυμείτε κατάληξη cgi, αλλάξτε τις καταλήξεις και από τα 3 αρχεία pl - > cgi (μετονομασία)
(προχωρήστε στα βήματα 10b+11 παραπάνω)

Οι χρήστες Windows πρέπει να αλλάξουν την πρώτη γραμμή σε όλα τα Perlscripts, στη διαδρομή του Perl.

Παράδειγμα:
αντί για : #!/usr/bin/perl w
τώρα #!C:\perl\bin\perl.exe w

Λειτουργία